За нас

За нас

             

 

 

  “Успех Филтър ССБ” ЕООД клон Варна е създаден през 1956 година като социално производствено предприятие за хора с увредено зрение.Предприятието е собственост на Съюза на слепите в България и има статут на самостоятелно търговско дружество.

            От малка кошничарска работилничка предприятието преминава през различни етапи на развитие и производствена дейност, за да се утвърди в периода от 1980 до 2016 като един от водещите български производители на електроинсталационни материали. Производствената номенклатура включва над 40 изделия в следните групи: съединители; светлинни ключове; топлинни ключове; контакти; щепсели; клеми лустер; клеми редови; скоби.

             Днес след прекратяването на производството, основната дейност на предприятието е стопанисването на материалната база и отдаването на помещенията в нея под наем.