Доставки

Доставки

Доставки и рекламации

Условия за доставка

1. Заявената стока се доставя чрез куриерска фирма или с транспорт на „Успех Филтър ССБ” ЕООД клон Варна на посочения от клиента адрес.

Клиентът има задълженията да посочи точен адрес, телефон и електронна поща, на който е възможно да се установи връзка и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

Посочването на неверни данни за контакти и адрес прави поръчката невалидна и тя не обвързва „Успех Филтър ССБ” ЕООД клон Варна със задължението за изпълнение на доставката.

2. В рамките на един работен „Успех Филтър ССБ” ЕООД клон Варна ще се свърже с Вас на посочените координати за да потвърдите заявката си. Заявката се доставя до 3 работни дни при поръчка на наличен продукт, като най-често доставката става на следващия ден.

Ако продукта не е наличен допълнително се договаря срока на доставка. При наличие на обстоятелства водещи до забавяне изпълнението на поръчката клиентът ще бъде навременно уведомен на посочения телефон за контакти.

3. Поръчаната стока се заплаща чрез наложен платеж при получаването, предварително по банков път или чрез някоя от онлайн системите за разплащания .

4. Стойността на доставката зависи от обема и теглото на пратката.

5. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно нейния вид и ползвания транспорт за доставка. В случай на констатирани липси, дефекти на стоката, несъответствие с обявените при поръчката параметри, потребителят има право на рекламация, според закона за защита на потребителите и правилата за търговия. Рекламацията се предявява само в момента на доставката като се съставя констативен протокол. При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, заменяне на стоката с нова или отбив от цената.

6. Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.

7. Ако клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и „Успех Филтър ССБ” ЕООД клон Варна се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.

8. В случай, че клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по доставката. Разходите се заплащат при получаване на стоката, едновременно с цената на стоката.

9. В случаите на доставка с "Наложен платеж" заплащането на дължимата цена на стоката става при получаване на стоката от клиента, поръчал стоката или от трето лице от негово име, при положение, че то потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока.

В случай, че трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния клиент, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката, освен ако не е юридически упълномощен да представлява лицето.

„Успех Филтър ССБ” ЕООД клон Варна си запазва правото да променя по всяко време цените на предлаганите в сайта продукти и условията за доставка.