Декларация за поверителност

Декларация за поверителност

Поверителност на информацията:

Ние осъзнаваме колко е важно да запазим Вашите лични данни и да Ви осигурим необходимото ниво на сигурност, когато използвате фирмения ни сайт. Това е причината да изградим специална фирмена политика свързана с използването на личните Ви данни. Текстовете по-долу ще ви разяснят каква информация ни е необходима, защо имаме нужда от нея и как я използваме. Ваше право е да ограничите нашия достъп до нея, както и да изтриете напълно Вашите лични данни от нашия сайт.

Лична информация за физически лица, клиенти на сайта:

• Име

• Точен адрес, на който да бъде извършена доставката

• Електронна поща

• Телефон за контакт

Информация за юридически лица, клиенти на сайта:

• Наименование на фирмата

• Данните на юридическото лице

• Адрес, на който да бъде извършена доставката

• Електронна поща

• Телефон за контакт

Тази информация ни е необходима, за да можем да доставим продуктите на желания от Вас адрес. Налага се да използваме Вашия електронен адрес и телефон, за да потвърдим заявката, както и да ви уведомим за настъпили промени или проблеми с нейното доставяне. Тази информация се класифицира като лична и се пази в нашия фирмен сайт. В случай, че изберете да не публикувате личните си данни (име, адрес, телефон, електронна поща, фирмени данни), Вие няма да имате възможност да се възползвате напълно от услугите, които предлагаме. Как използваме информацията, която ни предоставяте: Ние използваме предоставената ни информация, за да отговорим на Вашите очаквания. Ние нямаме право да предоставяме персоналните Ви данни на трети лица или организации, освен ако Вие не ни оторизирате да го направим. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Успех Елком ССБ.

Как използваме “cookies”:

Това е малък файл с данни, складирани на Вашия компютър, съдържащ информация за Вас. Ние я използваме, за да Ви идентифицираме като наш клиент. Това разрешава на нашата система да запомни Вашите клиентски данни, историята на поръчките Ви, както и друга информация, която Ви помага докато пазарувате. Разрешавайки ни да използваме cookies, на Вас няма да Ви се налага да изписвате потребителското си име и парола повече от един път. Това ще Ви спести време докато пазарувате при нас. Ние не използваме Вашата лична или финансова информация (освен Вашия електронен адрес). Повечето браузъри автоматично приемат „cookies”, но Ви разрешават да ги деактивирате. Ако използвате тази възможност, няма да имате възможност да се възползвате напълно от услугите, които предлагаме.

Как използваме Log files:

IP адреса Ви e уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, интернет страницата или ресурс на клиента по начин, по който позволява локализирането им в глобалната интернет мрежа.

Споделяне на личната информация:

Ние споделяме информация с нашите партньори. Тя касае рекламодателите и фирмите, с които работим за повишаване качеството на услугата. Тази информация не съдържа личните данни на нашите клиенти. Успех Елком ССБ се задължава да не разкрива никаква лична информация за Вас и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато:

1. е получил изричното Ви съгласие при регистрацията или в по-късен момент

2. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури

3. други посочени в закона случаи

Изискана информация от потенциалните и регистрираните клиенти:

Нашият сайт разрешава на регистрирани и нерегистрирани клиенти да разгледат това, което предлагаме. Те могат да изпратят запитване за продуктите и услугите, които предлагаме, както и да споделят своя опит в електронната търговия. Ние си запазваме правото да публикуваме мненията и цитираме имената на нашите клиенти в сайта, освен ако те изрично пожелаят да не го правим.

Проучвания:

Успех Елком ССБ си запазва правото да използва фирми, които да събират информация от Вас, както и да провежда самостоятелно анкети и проучвания. Целта ни е да създадем най-добрия микс от стоки и услуги. Това ще ни помогне да удовлетворим Вас - нашите клиенти.

Граници на фирмената ни пoлитика:

Нашият сайт може да съдържа връзки на други сайтове. Ние искаме да знаете, че от момента, в който използвате някои от тези връзки, Вие ставате обект на тяхната фирмена политика. Това освобождава Успех Елком ССБ от отговорност. Ние носим отговорност само за нашата фирмена политика. Обработване на лична информация: Ние полагаме дължимата грижа и отговаряме за защита на информацията за клиента, станала ни известна по повод на предоставяне на услугите - предмет на настоящите условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. В регистрационната форма, попълвана от клиента при регистрацията, ние обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите условия клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Ограниченията не се прилагат в случай, че клиентът или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай ние имаме право да предоставим личната информация за клиента на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Вашата сигурност:

Криптиране: Ние осигуряваме високо ниво на защита на информацията при ползване на услугите на сайта. Изгубена или открадната информация: Вие трябва да ни информирате, ако Вашето клиентско име, парола са откраднати, изгубени или се използват против волята Ви. В такъв случай ние ще анулираме Вашия профил, за да предотвратим злоупотреби.

Промяна на личните данни:

Ако настъпи промяна в личните Ви данни (смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща), имате възможност да информирате нашия администратор. Това ще ни помогне да изпълняваме поръчките Ви коректно.